Universiteiten en hogescholen kunnen een gedragscode ondertekenen over de omgang met buitenlandse studenten. Studenten krijgen daarmee de zekerheid dat de instelling op een correcte manier werft, selecteert en begeleidt. Staatssecretaris Rutte (OCW) nam de gedragscode op 26 april 2006 in ontvangst. Alle koepels van hoger onderwijsinstellingen hebben aan deze code meegewerkt.

Garantiebewijs
De gedragscode geeft studenten van buiten de Europese Unie extra garanties. Dit betekent onder meer dat de instelling betrouwbare en toegankelijke informatie verstrekt over de opleiding. Zo mogen zij studenten niet verkeerd inlichten over het niveau en de status van het onderwijs. Verder zijn er bijvoorbeeld criteria voor toelatingsvoorwaarden, de begeleiding en het taalniveau van de docenten. Alleen universiteiten en hogescholen die de code ondertekenen, mogen studenten inschrijven voor het Huygens Scholarship, een programma om excellente studenten aan te trekken. De IND versoepelt en versnelt daarnaast voor deze instellingen de toegangsregels voor buitenlandse studenten.
Reputatie
De gedragscode is volgens Rutte 'goed voor de buitenlandse studenten, maar ook goed voor het Nederlandse onderwijs als geheel'. De code moet de goede reputatie van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland beschermen. Een landelijke commissie houdt er toezicht op dat de universiteiten en hogescholen de code naleven. Deze commissie is samengesteld vanuit de onderwijskoepels. De code gaat in op 1 mei 2006.

bron: OCW