Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat gaat niet over tot invoering van een algemene snelheidsverlaging tot 80 km/u op de ringwegen rond de vier grote steden. Onderzoek wijst uit dat een combinatie van 80 km/u met compact rijden niet leidt tot een verbetering van zowel de luchtkwaliteit als de bereikbaarheid. Er is gekeken naar de effecten op de bereikbaarheid, luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid van een snelheidsverlaging tot 80 km/u met compact rijden op de stadsringwegen. Daarnaast is er een kosten-batenvergelijking gemaakt en is gekeken naar de praktische uitvoerbaarheid.
Na onderzoek blijken de effecten op de luchtkwaliteit beperkt te zijn, gecombineerd met grote reistijdverliezen, aldus minister Peijs in een brief aan de Tweede Kamer. Voorwaarde voor invoering van de maatregel was dat het een bijdrage levert aan een gelijkmatige doorstroming ter plaatse, de verkeersveiligheid niet mag verslechteren, geluidsproblemen verminderen, het goed inpasbaar is in het lokale wegennet en er geen extra knelpunten worden veroorzaakt.
bron:VenW