Er is geen sprake van dat het ministerie van VROM 80 miljoen euro huursubsidie onterecht heeft uitgekeerd aan 42.000 huursubsidieontvangers. Volgens de Volkskrant zou dit gebleken zijn tijdens de overgang van de administratie van de huursubsidie naar de Belastingdienst. Deze overgang heeft niet geleid tot indicaties dat bij deze groep sprake zou zijn van onterechte uitkeringen.

Dit jaar zijn de computerbestanden met huursubsidiegegevens van het ministerie van VROM omgezet naar bestanden van de Belastingdienst. Daarbij bleken 42.000 huishoudens technisch niet om te zetten. Oorzaken hiervan zijn verschillen in definities en de actualiteit van de bestanden. De 42.000 gevallen zijn vervolgens afzonderlijk behandeld.

Een voorbeeld van ontvangers die niet technisch konden worden omgezet zijn partners die nog niet gescheiden zijn, maar wel al niet meer samenwonen. Deze mensen krijgen (indien zij aan de voorwaarden voldoen) beiden huursubsidie. Een ander voorbeeld is een ouder echtpaar waarvan de à©à©n nog thuis woont en de partner in een verzorgingshuis zit. Bij de omzetting waren deze gegevens in eerste instantie door de Belastingdienst eruit gefilterd.

bron:VROM