KPN en de vakorganisaties zijn het niet eens geworden over een nieuwe CAO. De onderhandelaars van de vakorganisaties zijn niet met de pensioenvoorstellen akkoord gegaan. Het eindbod van KPN kent een structurele salarisverhoging van in totaal 3% verdeeld over 27 maanden, wijzigingen in pensioen alsmede een bijdrage van de werkgever van 2% aan de levensloopregeling. Ook wil KPN een CAO met mobiliteitsbevorderende maatregelen. De onderhandelaars gaan het eindbod voorleggen aan hun leden. 

Belangrijk onderdeel van het eindbod zijn keuzemogelijkheden om eerder, later of tussendoor te stoppen met werken. Medewerkers zullen een levensloopbijdrage van 2% ontvangen. Ook zal KPN weliswaar de pensioenleeftijd verhogen naar 65 jaar, maar tegelijkertijd verbeteringen in de pensioenregeling aanbrengen. Hierdoor blijft eerder pensioen mogelijk.

KPN is van begin af aan van mening geweest dat de pensioenregeling naar 65 jaar moest gaan. KPN was bereid de hierdoor bespaarde kosten volledig terug te geven aan medewerkers. Vakorganisaties hebben frontaal ingezet op een collectieve reparatie van pensioen

Met de 'mobiliteits-CAO' verwacht KPN het aantal gedwongen ontslagen in de komende jaren te beperken. Gezien de omvangrijke reductie van arbeidsplaatsen die zich de komende jaren bij KPN zal voordoen en de grote technologische veranderingen is mobiliteit van medewerkers van het grootste belang. Daarnaast zijn er aantrekkelijke financiële vertrekpremies voor medewerkers die er in slagen snel een overstap te maken naar een andere baan.

bron:KPN