Het College Bescherming Persoonsgegevens(CBP) gaat onder voorwaarden akkoord met de opname van de zwarte lijst van drugskoeriers in het Schengen Informatie Systeem (SIS). Daarnaast adviseert het CBP de Minister van Justitie terughoudend te zijn met het plaatsen van personen op de zwarte lijst van drugskoeriers, omdat plaatsing op de zwarte lijst en signalering in SIS ingrijpende gevolgen kan hebben.

De zwarte lijst van drugskoeriers bevat gegevens van personen bij wie op Schiphol drugs zijn aangetroffen. Voor deze personen geldt dat zij drie jaar lang geweigerd worden op vluchten tussen Nederland en de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname en Venezuela. Om het voorkomen en opsporen van drugssmokkel in de lidstaten van de Europese Unie effectiever te kunnen uitvoeren, wordt de zwarte lijst van drugskoeriers opgenomen in SIS. Dit betekent dat drugkoeriers in alle landen van de Europese Unie gesignaleerd en zo nodig gecontroleerd kunnen worden.

Het is van groot belang te voorkomen dat onschuldige personen op de zwarte lijst van drugskoeriers komen te staan en daarmee in SIS belanden. Het CBP acht het daarom van belang dat iedere aangehouden drugskoerier vervolgd wordt, omdat de rechter zich dan kan uitspreken over schuld danwel onschuld van de verdachte. Bij vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging moeten alle gegevens van de zwarte lijst worden verwijderd.

bron:CBP