Zonder examen geen geldige pas! Dat is de oproep van minister Peijs aan alle
taxichauffeurs die het verplichte taxi-examen nog moeten doen. Op vrijdag 30 september verspreidt het ministerie van Verkeer en Waterstaat flyers met die boodschap op de grote taxistandplaatsen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Alle taxichauffeurs die onder de verplichting vallen, moeten voor 1 januari 2006 voor het examen zijn geslaagd. Anders raken zij hun bevoegdheid kwijt.

Chauffeurs met een chauffeurspas die is afgegeven na 1 juli 2001 of om een andere reden niet in aanmerking komen voor een vrijstelling zijn verplicht om het examen te doen. Als zij niet voor 1 januari 2006 zijn geslaagd voor het examen, vervalt de geldigheid van hun chauffeurspas. Zij mogen dan geen taxivervoer meer verrichten en lopen dus de kans om hun baan kwijt te raken. De Inspectie Verkeer en Waterstaat gaat vanaf begin 2006 intensief controleren op de geldigheid van de chauffeurspas. Als de chauffeur die niet kan tonen, ontvangen zij à©n hun werkgever een boete, wordt het vervoer stilgelegd en wordt de chauffeurspas ingenomen.

Van de naar schatting 20.000 taxichauffeurs die examen moeten doen, hebben ruim 9.500  het praktijkexamen gehaald en tegen de 10.000 het theorie-examen. Daarnaast hebben zo.n 3.000 taxichauffeurs een praktijk- en/of theorie-examen aangevraagd. De rest heeft nog helemaal geen actie ondernomen. Het CBR, die het examen afneemt, heeft de laatste drie maanden van het jaar nog ongeveer 5.000 examenplaatsen per maand beschikbaar.

Kwaliteit verbeteren
Taxichauffeurs kunnen al vanaf juli 2004 examen doen. De taxiwereld heeft dus bijna anderhalf jaar de tijd gehad om zich voor te bereiden op de nieuwe voorwaarde om taxivervoer te mogen verrichten. Ondanks de diverse oproepen blijken nog steeds veel chauffeurs het examen te moeten doen. Minister Peijs heeft het verplichte examen ingesteld om de kwaliteit van het taxivervoer voor de consumenten te verbeteren.

bron:VenW