Dit concludeert het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) in zijn onderzoek naar mogelijke vormen van risicoselectie in het huidige zorgstelsel. Centraal staat de vraag of en zo ja hoe ziekenfondsen momenteel verzekerden (kunnen) beïnvloeden om zich juist wel of juist niet bij hen in te schrijven. Doel van het onderzoek is onder meer de huidige situatie in beeld te brengen als nulmeting om toekomstige ontwikkelingen in een perspectief te kunnen plaatsen.

 

Ziekenfondsen doen niet aan het ongeoorloofd weren van slechte risico's in de hoofdverzekering. Verzekerden die een aanvullende verzekering willen afsluiten, moeten soms genoegen nemen met een minder uitgebreide verzekering dan gewenst. Aangezien meerdere zorgverzekeraars ook in de aanvullende verzekering geen enkele vorm van risicoselectie toepassen, kan iedereen zich voldoende verzekeren. Dit betekent wel dat verzekerden dan van zorgverzekeraar moeten veranderen.

Ook in de nieuwe zorgverzekering blijven er mogelijkheden voor zorgverzekeraars om op slechte risico's te selecteren. De toekomstige Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt in het nieuwe stelsel een belangrijke taak om ongeoorloofde vormen van risicoselectie op te sporen. Waakzaamheid van de nieuwe toezichthouder op dit terrein is daarom noodzakelijk. Daarbij is het onder meer van groot belang om ontwikkelingen op het gebied van collectieve contracten en relaties tussen zorgverzekeraars en tussenpersonen nauwgezet te volgen.

bron:CTZ