Het Openbaar Ministerie trekt het hoger beroep in de strafzaak tegen wethouder Kok en ambtenaar A. van de gemeente Hengelo in. Beiden werden verdacht van het medeplegen van oplichting en valsheid in geschrift en zijn hiervan op 13 februari 2006 door de rechtbank Almelo vrijgesproken.
Na de vrijspraak heeft het OM hoger beroep ingesteld, onder meer om voldoende tijd te hebben om het vonnis te bestuderen. Na zorgvuldige bestudering van het vonnis is het OM van oordeel dat een veroordeling in hoger beroep niet uitgesloten moet worden geacht. Echter, het OM heeft ook kennis genomen van de motivering van de vrijspraken. De rechtbank heeft zich in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten over de handelwijze van beiden alsmede over de interne organisatie van de gemeente Hengelo. Bovendien heeft de gemeente Hengelo verbetertrajecten in gang gezet om herhaling van dergelijke gebeurtenissen in de toekomst te voorkomen. Naar het oordeel van het OM kan, gelet op alle omstandigheden, hiermee worden volstaan.
Het hoger beroep tegen de andere verdachten, ondernemer L., advocaat K. en accountant J. wordt wel doorgezet. Het OM is van oordeel dat ten aanzien van de feiten waarin de rechtbank tot vrijspraak is gekomen, het wettig en overtuigend bewijs om tot een veroordeling te komen aanwezig is. Het OM kan zich mede daarom niet verenigen met de opgelegde straffen, en legt de zaken voor aan het gerechtshof te Arnhem.
bron:OM