Instellingen mogen geen hoger collegegeld vragen aan studenten die ouder zijn dan dertig jaar. De Commissie Gelijke Behandeling heeft dit op 7 juni uitgesproken. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) roept alle hoger onderwijs-instellingen op deze uitspraak ter harte te nemen.

De zaak betrof een Amsterdamse geneeskundestudente die vanaf 2003 een hoger collegegeld moest betalen dan anderen aan diezelfde opleiding. Deze regel gold alleen voor studenten van dertig jaar en ouder. De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat aan studenten ouder dan dertig geen hoger collegegeld mag worden gevraagd.

Een hoger collegegeld voor studenten van dertig jaar en ouder waarborgt volgens de commissie niet, zoals zou moeten, de toegankelijkheid van het voltijdse onderwijs voor studenten die jonger zijn dan dertig jaar. Daarnaast werpt het middel een drempel op voor toegang tot het onderwijs van studenten van dertig jaar en ouder.

LSVb-voorzitter Kim Toering: "Deze uitspraak is een overwinning voor het leven lang leren. Wij beraden ons nu op verdere stappen."

bron:LSVB