Op donderdagmorgen 22 juni 2006 deed de politie een inval in het woonwagenkamp aan de Bobeldijkerweg in Hoorn. Doel van het bezoek was controle op een aantal panden waar hennepkwekerijen werden vermoed. Na de controle bleek er niet veel meer te zijn dan oude apparatuur en plantenresten. Aan de controle werd deelgenomen door ongeveer 70 personen. Het ging om politiemensen (waaronder ME-ers), NUON, de belastingdienst en milieuspecialisten van de gemeente en de politie.

Tijdens de controle werden meerdere panden onderzocht. Nergens bleek echter een hennepkwekerij in bedrijf te zijn. Wel werden op sommige plaatsen resten van oude kwekerijen aangetroffen, die reeds lang waren ontruimd. In deze gevallen werd door de eigenaren afstand gedaan van de apparatuur. Op het terrein werd ook een oude bestelbus aangetroffen waar apparatuur en plantenresten in zaten. Van deze planten wordt onderzocht of het om toppen of afval gaat. De bus, waarvan de eigenaar nog onbekend is, werd in beslag genomen. Nuon stelde een onderzoek in bij een aantal adressen om te controleren of er illegaal stroom werd afgetapt. In een voormalige kwekerij bleek een elektriciteitsmeter te zitten waaraan was geknoeid. Ook trof Nuon elders een gasmeter aan die niet aan de eisen voldeed. De belastingdienst inde bij diverse personen voor 7.000 euro aan openstaande belastingaanslagen.De politie is tevreden over de controle. Juist het ontbreken van hennepkwekerijen geeft aan dat eerdere controles (in 2003 en 2004) hun vruchten hebben afgeworpen.

bron:Politie Noord Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular