Mensen die afkomstig zijn uit de Europese Unie en voor drie maanden Nederland bezoeken, hebben in die periode geen recht op een bijstandsuitkering. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wijziging van de Wet werk en bijstand, die ‘bijstandstoerisme’ moet voorkomen. Door een wijziging van de Europese regels dreigden EU-burgers tijdens een kort bezoek aan Nederland aanspraak te kunnen maken op een bijstandsuitkering.

Vanaf 1 mei dit jaar mogen inwoners van de Europese Unie drie maanden in een andere lidstaat doorbrengen als ze een geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben. Nederland stelde voor die tijd als eis dat bezoekers genoeg financiële middelen moesten bezitten om in hun onderhoud te voorzien. Doordat die voorwaarde niet meer gesteld mag worden, zouden mensen uit EU-landen een bijstandsuitkering kunnen claimen.
Het gat in de bijstandwet is gedicht doordat uitdrukkelijk in de wet is komen te staan dat mensen geen recht op bijstand hebben in de zogenoemde ‘drie maanden termijn’. De wetswijziging gaat in zodra de tekst is gepubliceerd in het Staatsblad.

bron:SZW