De kort gedingrechter heeft vandaag de vordering van een gezin uit Nijmegen tot staking van de ontruiming van hun woning afgewezen. De kantonrechter had bij vonnis van 28 april jl. op vordering van de woningstichting de ontruiming van de woning uitgesproken.

De bewoners vorderden in kort geding staking van de ontruiming. Donderdag 18 mei vond de zitting plaats, waarbij veel buurtbewoners aanwezig waren. De kort gedingrechter heeft de vordering van de bewoners afgewezen. Anders dan de bewoners stelden was er geen sprake van een kennelijke juridische of feitelijke misslag of van nieuwe feiten die de bewoners na ontruiming in een noodsituatie zouden brengen.

Bron: Rechtbank Arnhem