Er komt geen statiegeld op blikjes, kleine plastic flesjes en andere verpakkingen, maar wel een boete voor mensen die hun afval op straat gooien. Speciale afvalcontroleurs kunnen hiervoor een boete opleggen van circa 50 euro. Dat staat in het akkoord over de aanpak van zwerfafval, dat het ministerie van VROM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben gesloten.Half oktober 2006 moet het akkoord zijn uitgewerkt tot een Actieprogramma Zwerfafval voor de periode 2007 tot en met 2009.
Afgesproken is dat gemeenten ervoor zorgen dat er genoeg afvalcontroleurs zijn om boetes uit te delen. Het bedrijfsleven gaat door met een voorlichtingscampagne tegen zwerfafval en blijft investeren in minder vervuilende verpakkingen. Ondernemers steken jaarlijks 11 miljoen euro in het plan. Bekeken wordt nog of het Rijk gaat meebetalen.

Statiegeld
Volgens staatssecretaris Van Geel (VROM) is er geen enkel draagvlak bij het bedrijfsleven voor het invoeren van statiegeld. Volgens hem is het probleem van zwerfafval ook veel breder. Ook wijst hij erop dat zeker 55% van de kleine flesjes wordt ingezameld door afspraken tussen bedrijven en gemeenten.

Bron: VROM