De rechtbank Groningen heeft een 30-jarige vrouw uit Beerta ontslagen van rechtsvervolging. Zij is schuldig bevonden aan doodslag op haar partner, maar krijgt geen straf opgelegd. De vrouw is jarenlang geestelijk en lichamelijk mishandeld (ook seksueel) door haar partner (het slachtoffer). Haar partner controleerde en beheerste haar leven (ook vanuit de gevangenis) op zo’n (gewelddadige) wijze dat de vrouw geen mogelijkheid zag de relatie te beëindigen.

Tijdens haar jeugd is de vrouw eveneens voortdurend (seksueel) misbruikt en mishandeld. Daarnaast vreesde zij voor het leven van haar ongeboren kind. Als gevolg van voortdurend geweld en dreiging is de druk in toenemende mate opgelopen. Deze oplopende druk heeft geleid tot psychische drang waaraan de vrouw geen weerstand heeft kunnen bieden. Er is sprake van een psychische overmacht, zodat de verdachte niet strafbaar is.
Bron: Rechtbank Groningen