Het Waterschap Velt en Vecht is veroordeeld tot een geldboete wegens overtreding van de eigen lozingsvergunning. In oktober 2003 is uit de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Emmen ongezuiverd stedelijk afvalwater in het oppervlaktewater terecht gekomen. Dit als gevolg van een foute bediening na onderhoudswerkzaamheden, welke fout pas enige dagen later werd ontdekt.

 

De rechtbank heeft het verweer van het Waterschap verworpen dat zij hiervoor niet vervolgd zou kunnen worden. Ook is de rechtbank voorbij gegaan aan het verweer dat het Waterschap gedwongen is geweest om bewijs tegen zichzelf te vergaren. De geldboete is grotendeels voorwaardelijk opgelegd, omdat het Waterschap geen economisch voordeel heeft genoten en de nodige maatregelen heeft genomen om calamiteiten in de toekomst te voorkomen.

bron:Rechtbank Assen