Op 18 januari 2006 zijn tijdens een militaire oefening twee rookpotten tot ontbranding gebracht. Dit gebeurde op een militair oefenterrein op ongeveer 450 meter afstand van de plaats waar later een ongeval op de A28 plaatsvond. Het Openbaar Ministerie in Arnhem concludeert uit het onderzoek van de Koninklijke Marechaussee dat er ten tijde van het afsteken van de rookpotten weersomstandigheden bestonden die het effect van de rookpotten sterk beïnvloedden. Door de weersomstandigheden ontstond een dichte rookwolk die niet verwaaide en zich maar langzaam verplaatste.

De ontstane rookwolk heeft daarna het zicht op de A28 negatief beïnvloed. Ter hoogte van de rookwolk is op de A28 een ongeval gebeurd. Het Openbaar Ministerie concludeert dat de betrokken militairen niet gehandeld hebben in strijd met de geldende instructie met betrekking tot het afsteken van rookpotten. De effecten die de bijzondere weersomstandigheden hadden op de rookontwikkeling waren niet te voorzien. Omdat de betrokkenen in strafrechtelijke zin geen verwijt gemaakt kan worden zal geen strafvervolging worden ingesteld. Het Openbaar Ministerie in Assen heeft onderzoek gedaan naar mogelijke strafrechtelijke gevolgen voor de automobilisten die betrokken waren bij de kettingbotsing.

bron:OM