Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) moeten honderden extra forensisch psychiatrische behandelplaatsen krijgen. Ook zouden er meer voorzieningen voor beschermd en begeleid wonen moeten komen.Dat stelde GGZ Nederland, de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg, dinsdag in een reactie op het eindrapport van de parlementaire commissie die het tbs-stelsel heeft onderzocht. De organisatie vindt het terecht dat de commissie constateert dat er vooral bij de uitstroom van tbs'ers naar ggz-instellingen capaciteitsproblemen zijn.

GGZ Nederland trekt zich die kritiek aan, maar vindt dat het oordeel van de commissie onvoldoende recht doet aan verbeteringen die recent zijn bereikt, aldus voorzitter Andrée van Es. De organisatie steunt verder het voorstel om de termijn van toezicht na beëindiging van de tbs-maatregel te verlengen van drie naar negen jaar.De commissie vindt ook dat er een plicht moet komen voor ggz-instellingen om tbs'ers te accepteren. Dat is volgens GGZ Nederland geen probleem, mits de instellingen qua beveiliging en personeel adequaat worden toegerust om de patiënten op te vangen. Ook moeten er ‘reële afspraken’ komen over de terugkeer van patiënten naar de tbs-kliniek als ze gevaarlijk zijn of een bedreiging vormen voor de overige patiënten.
GGZ Nederland is er ook voorstander van om beslissingen over verloven inhoudelijk over te laten aan een nieuw op te richten dienst en niet langer aan de minister van Justitie. De organisatie stelde eerder voor een onafhankelijk team van juridische en medische professionals de verlofaanvragen te laten beoordelen.
bron:GGZ Nederland