Filmbeelden die vandaag openbaar zijn gemaakt, tonen hoe een walvis nog een kwartier vecht voor zijn leven nadat hij door Noorse walvisjagers is geschoten. De beelden weerleggen het argument van walvisjagende landen dat aangeschoten walvissen binnen twee minuten dood zijn.

De beelden zijn vorige maand gemaakt bij de kust van Vardà¶, in het uiterste noord-oosten van Noorwegen, door onderzoekers van de World Society for the Protection of Animals (WSPA) en de Environmental Investigation Agency (EIA). Zij volgden de Noorse walvisjager 'Willassen Senior' noodgedwongen vanaf de rotsen, omdat Noorwegen het filmen in de directe nabijheid van een walvisjager verbiedt. De filmers legden vast hoe de walvis wordt geraakt door de granaatharpoen, hoe het dier worstelt aan de lijn en hoe het zeven keer wordt beschoten met een geweer. Tussen het harpoenschot en het uiteindelijke moment dat de walvis geen teken van leven meer vertoont, zit bijna een kwartier. Zekerheid dat het dier dan ook daadwerkelijk dood is, geeft de film niet.

Deze beelden tonen opnieuw aan dat het niet mogelijk is midden op zee op diervriendelijke wijze een walvis te doden, aldus Whalewatch, een internationale coalitie van ruim 140 dierenbeschermingsorganisaties onder leiding van de WSPA.

Volgende week vindt in Korea de jaarlijkse vergadering van de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) plaats. Tijdens deze vergadering wordt mogelijk gestemd over een voorstel dat hervatting van de commerciële walvisjacht mogelijk maakt. Nu geldt voor deze jacht nog een verbod. Nederland is een van de grootste pleitbezorgers voor dat voorstel.

Whalewatch is voor behoud van het huidige vangstverbod en roept op een einde te maken aan alle vormen van commerciële en wetenschappelijke walvisjacht vanwege de wreedheid die onlosmakelijk is verbonden met deze jacht.

bron:WSPA