Gemeenten krijgen zestig miljoen euro om verloedering en overlast tegen te gaan. Het geld is bedoeld om zorg te bieden aan bijvoorbeeld dak- en thuislozen en verslaafden. Staatssecretaris Ross kondigt dit vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de zestig miljoen euro uit de AWBZ willen het kabinet, GGZ-Nederland en de gemeenten bereiken dat meer mensen die nu nog zorg mijden, wel zorg gaan krijgen. Tegelijk moeten mensen niet langer dan noodzakelijk in de maatschappelijke opvang verblijven. Verder willen de partijen overlast beperken door dak- en thuislozen die overlast geven, eerder te helpen.
bron:VWS