Vrijwillige kavelruil is volgens het Gelderse provinciebestuur het belangrijkste middel om zowel het rijksbeleidsdoel voor een vitale en duurzame agrarische sector te realiseren, alsook om doelen voor verbetering van natuur en landschap, waterberging en recreatie te behalen.

 

Kortom, een zeer belangrijk instrument om de reconstructieplannen uit te voeren. Een recente uitspraak van de Raad van State dreigt roet in het eten te gooien. De Dienst Landelijk Gebied, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van LNV, beoordeelt op basis van die uitspraak kavelruilen nu veel strikter. De mogelijkheden van het instrument kavelruil worden hierdoor aanzienlijk ingeperkt. In een brief aan minister Veerman doeN Gedeputeerde Staten een klemmend beroep op de bewindsman om te zoeken naar een oplossing waardoor de in de praktijk gegroeide en effectief gebleken werkwijze kan worden voortgezet. Het college vreest dat anders de uitvoering van de Reconstructieplannen op de tocht komt te staan dan wel aanzienlijke vertraging zal oplopen.

bron:Provincie Gelderland