Kabelexploitant UPC wil geleidelijk komen tot harmonisering van zenderpakketten en kabeltelevisietarieven. Voor de gemeente Geldermalsen houdt dit in, dat het aantal te ontvangen tv-zenders wordt uitgebreid naar 30 en dat het maandtarief wordt opgetrokken van 12,92 naar 15,53 per maand per abonnee. Een verhoging van 2,60 per maand (bijna + 20%).

In 1997 werd in de gemeente Geldermalsen het aanwezige kabelnet geprivatiseerd. In het desbetreffende contract met de toenmalige kabelexploitant (tegenwoordig UPC) werd vastgelegd, dat tariefsverhoging (anders als gevolg van inflatie) en een uitbreiding van het aantal zenders uitsluitend na overleg en met instemming van de gemeente kan geschieden. Het gemeentebestuur heeft destijds heel bewust deze bepaling in het contract laten opnemen om daarbij de inwoners (abonnees) te beschermen tegen excessieve tariefsverhogingen.

UPC vindt deze bepaling uit het contract echter achterhaald. Bepalingen zoals in het contract met Geldermalsen belemmeren haar in een gezonde concurrentiepositie ten opzichte van andere kabelexploitanten. Vandaar dat men van deze contracten af wil. Hierbij wordt een beroep gedaan op Europese en landelijke wet- en regelgeving. De Europese richtlijnen kennen onder meer als doelstellingen:
* het opheffen van belemmeringen bij het exploiteren van elektronische communicatienetwerken en het aanbieden van communicatiediensten;

* de introductie van technologische neutrale regelgeving;
* het zeker stellen van gelijke behandeling van ondernemingen die elektronische communicatiewerken exploiteren en communicatiediensten aanbieden; en

* zeker te stellen dat de concurrentie tussen deze ondernemingen niet verstoord of beperkt wordt.

Het gemeentebestuur van Geldermalsen denkt er duidelijk anders over en is van mening, dat een private overeenkomst niet zomaar eenzijdig door à©à©n van beide partijen terzijde kan worden geschoven. Dit standpunt wordt onderschreven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Inmiddels lopen er enkele rechtszaken tussen UPC en een aantal andere gemeenten over soortgelijke verschillen van mening. Helemaal zeker is UPC niet van haar zaak, vandaar dat men de gemeente als tegenprestatie voor haar medewerking, uitgesmeerd over een periode van drie jaar, een bedrag van 90.000,-- wil toekennen. Dit bedrag zou dan besteed moeten worden aan een doel op het gebied van cultuur, media, welzijn of educatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten vooralsnog niet op dit aanbod van UPC in te gaan en het resultaat van de genoemde rechtszaken af te wachten.

bron:Gemeente Geldermalsen