De politie in de regio Noord- en Oost-Gelderland grijpt de komende “WK-weken” en de naderende vakantie aan, om de boetes die sommige burgers al langere tijd open hebben staan te innen. Wanneer de betrokkenen niet betalen, zullen ze worden aangehouden om de daarvoor geldende vervangende hechtenis uit te zitten. Daarbij kan het gaan om een boete voor te hard rijden, maar bijvoorbeeld ook een veroordeling tot een geldboete voor een winkeldiefstal of mishandeling.

De politie hoopt dat degenen die nog een boete moeten betalen tot de conclusie komen dat ze liever niet het risico lopen een voetbalwedstrijd of vakantietrip te missen. De verwachting is dat ze daarom sneller ingaan op het aanbod om de boete alsnog te voldoen.
De meeste mensen betalen gewoon hun boete. Uiteraard is het een goed recht een boete aan te vechten tot bij de rechter, maar als de veroordeling definitief is, moet de boete ook gewoon betaald worden. Dat uitgangspunt hanteert de politie bij de afhandeling van uitstaande zaken.

€ 590.000,- geïnd
In 2005 werden in de regio Noord- en Oost-Gelderland (gebied van Harderwijk tot Winterswijk) totaal 6800 van deze zaken afgehandeld door de politie. Daarmee was een geldbedrag van € 590.000,- euro gemoeid. De politie is al sinds begin dit jaar bezig om de inning van deze boetes efficiënter af te handelen. Naast het strakker hanteren van de termijnen voor betaling, worden er bijvoorbeeld ook geen afbetalingsregelingen meer getroffen.

Over het algemeen hebben mensen die een boete hebben gekregen of veroordeeld zijn door de rechter al meerdere keren een oproep of aanmaning gehad om een boete te voldoen of hun straf uit te zitten. Ze weten dus dat er een moment komt waarop de straf ten uitvoer wordt gelegd. Op dat moment komt dus ook de politie nog enkele keren aan de deur.

Zodra de politie er aan te pas komt moet de zaak binnen een bepaalde termijn afgerond zijn. Als dit niets oplevert, bijvoorbeeld omdat iemand heel weinig thuis is, wordt diegene in een landelijk opsporingsregister opgenomen. Hij of zij kan dan op elk moment worden aangehouden en ingesloten voor afdoening van de straf. Dat kan bij een reguliere verkeerscontrole, bij een aanrijding, maar bijvoorbeeld ook bij de paspoortcontrole op schiphol. Als iemand niet wil of niet kan betalen, wordt uiteindelijk overgegaan tot uitvoering van de vervangende hechtenis. En dat kan dus op een moment zijn dat de betreffende persoon absoluut niet uitkomt. De politie is vanaf het eerste contact met deze persoon heel duidelijk hierin en maakt hier ook duidelijke afspraken over.

Op dit moment slaagt de politie er door de nieuwe aanpak goed in de termijnen voor de afhandeling van deze zaken te halen. Dat neemt niet weg dat de politie nu en ook in de toekomst wel “strak” blijft sturen op de afhandeling van openstaande boetes.

bron:Politie Noord en Oost Gelderland