Het wordt voor werkgevers in de land- en tuinbouw tijdelijk goedkoper om zogeheten gelegenheidswerkers zoals zelfstandige boeren en huisvrouwen en -mannen in dienst te nemen. Deze groep arbeidskrachten valt tot 1 januari 2007 toch onder de lage WW-premie van de sector. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Land- en tuinbouworganisatie LTO hebben dit vandaag afgesproken. De maatregel gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 mei 2006.

Sinds 1 januari 2006 betalen werkgevers in vijf sectoren die veel gebruikmaken van tijdelijke arbeidscontracten, zoals de agrarische sector, een WW-premie die afhankelijk is van de duur van het arbeidscontract. Voor werknemers met een contract van een jaar of langer wordt een lage WW-premie betaald. Voor kortdurende contracten geldt een hogere WW-premie. Deze zogeheten premiedifferentiatie stimuleert werkgevers om langdurende contracten af te sluiten. Hierdoor wordt de steeds terugkerende werkloosheid of seizoenswerkloosheid in deze sectoren beperkt.

Met de invoering van de premiedifferentiatie per 1 januari 2006 kwam er een einde aan de zogeheten Regeling gelegenheidswerkers. Op grond van deze regeling hoefden werkgevers in de land- en tuinbouw minder WW-premie te betalen voor voornamelijk zelfstandige boeren en huisvrouwen en -mannen die ze maximaal acht weken per jaar in dienst hadden. Per 1 januari 2006 vielen deze gelegenheidswerkers echter onder de hoge WW-premie.
Door de tijdelijke maatregel die nu is afgesproken voor de agrarische sector kunnen werkgevers zich beter instellen op de nieuwe situatie. Wel wordt het lage WW-tarief met ingang van 1 juli 2006 verhoogd van 0,55 procent naar 0,80 procent. De hoge WW-premie (12 procent) blijft ongewijzigd.
Vanaf 1 januari 2007 moet de agrarische sector zelf voor alternatieve contract- en beloningsvormen voor gelegenheidswerkers zorgen. De Belastingdienst zal met de agrarische sector afspraken maken over controle van de regels.
bron:SZW