De gemeente Alkmaar is geroerd door het overlijden van Rudi Carrell, die dit weekeinde als gevolg van een ernstige ziekte in Bremen is overleden. Rudi Carrell is in 1934 geboren in Alkmaar en is als Rudolf Kesselaar opgegroeid in de Alkmaarse Spoorbuurt.

Rudi Carrell heeft een enorme betekenis gehad voor de stad en heeft een grote bijrage geleverd aan de internationale naam en faam van Alkmaar. In het jaar 2000 werd ‘Der Rudi’ onderscheiden met de penning van verdienste van de stad Alkmaar.

“Goede herinneringen”, zegt de Alkmaarse burgemeester Marie van Rossen, “bewaar ik aan het bezoek dat Rudi Carrell bracht aan Alkmaar, bij het 750-jarige bestaan van onze stad in 2004. Het deed me goed te mogen meemaken hoezeer de Alkmaarders hem nog altijd een warm hart toedragen.”

“Tijdens zijn langdurige nationale- en internationale televisiecarrière heeft hij steeds uiting gegeven aan zijn Alkmaarse achtergrond”, zegt de Alkmaarse burgemeester. “Dit deed hij onder meer door tijdens zijn shows vaak de naam van de stad Alkmaar onder de aandacht van het publiek te brengen. Zo vormde de Alkmaarse Kaasmarkt het decor van een van zijn shows. Mede hierdoor is Alkmaar en met name de Alkmaarse kaasmarkt, bekend geworden."

bron:Gemeente Alkmaar