De gemeente Alkmaar gaat harder inzetten op toezicht en handhaving, door een nieuwe afdeling Stadstoezicht. Met de nieuwe afdeling moet de leefbaarheid in Alkmaar verbeteren.

Overlast, verloedering, het dumpen van huisvuil, loslopende honden en bijvoorbeeld graffiti zijn vele burgers en bestuurders een doorn in het oog. Vaak wordt de gemeente door inwoners gevraagd of er wat te doen valt aan deze kleine ergernissen. De gemeente Alkmaar gaat daarom afdeling Stadstoezicht versterken.

Afdeling stadstoezicht
Het stadstoezicht in Alkmaar was tot voor kort kleinschalig en versnipperd georganiseerd. Daarom is nu begonnen met het versterken van de afdeling Stadstoezicht.
Een herkenbare organisatie met medewerkers op straat en in uniform, met vertakkingen diep in de wijken. Naast stadstoezichthouders worden inspecteurs buitenruimte in de afdeling geplaatst. Ook tien vacatures voor inspecteur Stadstoezicht zijn gecreëerd. Vijf daarvan worden thans geworven. De rest volgt in januari 2006. Verder zijn de wijkmeesters vanuit Kern8 naar de afdeling overgeplaatst. Zij behouden hun huidige bemiddelende functie in de wijk. 

Inspecteurs op straat
De inspecteurs van de afdeling doen surveillances, houden toezicht, stellen zich dienstbaar op naar het publiek, maar spreken mensen ook aan op hun gedrag en hebben de bevoegdheid om zonodig proces-verbaal op te maken ingeval van een geconstateerde overtreding. Zij richten zich met name op overtredingen van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), oftewel honden die bijvoorbeeld niet aangelijnd zijn, vuil op straat, uitstallingen van winkels enzovoorts.

Politie richt zich meer op kerntaken
Bij veel van de gemeentelijke regelgeving (APV) werd weinig toezicht gehouden op de naleving. De politie heeft namelijk haar handen vol aan andersoortige delicten en richt zich, op last van de rijksoverheid, steeds meer op haar kerntaken. Het toezicht en de handhaving van die regelgeving is dus meer en meer een taak van de gemeente. Met deze nieuwe afdeling kan de gemeente Alkmaar goed toezicht houden en handhaven.

Wethouder Openbare Veiligheid Victor Kloos: ´Ik ben ontzettend trots op deze nieuwe afdeling. We kunnen als gemeente nu eindelijk goed optreden tegen kleine ergernissen. Voorheen irriteerden we ons aan bijvoorbeeld gedumpt huisvuil, maar nu kunnen we daadwerkelijk wat doen. Dus niet alleen maar praten, maar echt de straat op en zorgen dat het in Alkmaar nog schoner, veiliger en leuker wordt.

bron:Gemeente Alkmaar