De gemeente Almere schenkt 200 afgeschreven computers aan scholen in Tanzania. De computers zijn na de migratie naar Windows XP en Office
2003 niet meer bruikbaar voor de gemeente Almere. In Tanzania zal het bedrijf Comptech Investment de computers gebruiken om computerlessen te geven aan middelbare scholieren. Het bedrijf heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met het Tanzaniaanse Ministerie van Onderwijs.

Woensdag 15 juni zal wethouder Van der Velde van Financiën de computers symbolisch overhandigen aan de heer Bakhuizen en mevrouw Verloop van de stichting Femi. Deze stichting zet zich in voor onderwijs voor kansarme kinderen en werkt samen met Comptech Investment. Femi is blij met deze schenking, omdat het de Tanzaniaanse jongeren een kans geeft zich verder te ontwikkelen.

Goede besteding

Met de schenking heeft de gemeente Almere een goede besteding gevonden voor computers die voor hen niet meer bruikbaar zijn. Naast de gemeente Almere zijn nog een aantal organisaties bij deze schenking betrokken. BT (voorheen Syntegra), dat de gehele migratie bij de gemeente Almere heeft uitgevoerd, betaalt de kosten voor het verwijderen van alle gegevens en het schoonmaken van de computers. BT ziet deze geste als een bekroning op de goede samenwerking met de gemeente Almere. Het bedrijf Cleantronix uit Almere draagt zorg voor de certificering van het verwijderen van alle gegevens en het reinigen van de systemen. Bovendien reinigt zij geheel kosteloos de ventilatoren in de computers, waardoor deze ook bestand zijn tegen de hogere temperaturen in Tanzania. De stichting Femi neemt de kosten voor de verscheping voor haar rekening.

Wereld open

Het bedrijf Comptech Investment gebruikt de computers om les te geven aan middelbare scholieren. Het doel van de computerlessen is dat de leerlingen om leren gaan met computers en met de verschillende programmas. Door het gebruik van internet gaat er een wereld voor hen open en hebben ze de mogelijkheid om internationale contacten te leggen. Vanwege het ontbreken van voldoende computers vonden de computerlessen voorheen slechts op kleine schaal plaats.

Opstarten bedrijfjes

Comptech Investment ontvangt de computers gratis, maar zal gedurende drie jaar een percentage van hun brutowinst afstaan aan een Tanzaniaans fonds. Uit dit fonds worden nieuwe projecten gefinancierd, die gericht zijn op het bevorderen van het ontstaan van nieuwe bedrijfjes. Met name vrouwen komen daarvoor in aanmerking om op die manier self-supporting te worden, voor henzelf en hun gezin. 45

bron:Gemeente Almere