De gemeente Heerhugowaard zet volgende week een zogenaamde Wijkmonitor uit. Dit opinie onderzoek wordt per wijk uitgevoerd, en niet - zoals het geval is bij het Omnibusonderzoek - voor de hele gemeente. Hiermee wil het gemeentebestuur een beter inzicht krijgen in wat er speelt in de wijken en wat zij kan doen om haar dienstverlening te verbeteren.

De gemeente wil met de monitor achterhalen hoe de mensen denken over zaken als leefbaarheid, veiligheid en voorzieningen in de eigen wijk. Zo wordt de vraag gesteld of inwoners van Heerhugowaard zich wel eens onveilig voelen of ze tevreden zijn over het onderhoud in de wijk en of er voldoende activiteiten worden georganiseerd om elkaar te ontmoeten. Zo heeft iedereen die de enquàªte krijgt, een kans om aan de gemeente duidelijk te maken wat zij van hun dagelijkse leefomgeving vinden.

In totaal verstuurt de gemeente tienduizend enquàªtes. Per wijk worden ongeveer negenhonderd inwoners van 18 jaar en ouder aangeschreven. Voor Heerhugowaardse begrippen is het groot opgezet; in sommige wijken, zoals De Noord en de Heemradenwijk, wordt de enquàªte bijna huis-aan-huis bezorgd.

De resultaten worden eind dit jaar verwacht en gebruikt om de discussie in de wijk aan te gaan. Samen met de wijkpanels wordt dan bekeken waaraan prioriteit moet worden gegeven. Ook worden ze vergeleken met statistische gegevens die eerder zijn verzameld. Zo wordt een zo volledig mogelijk beeld van de wijken verkregen.

bron:Gemeente Heerhugowaard