Gemeenten krijgen meer ruimte om een langdurigheidstoeslag te geven aan mensen die langer dan vijf jaar van een uitkering op bijstandsniveau moeten rondkomen. Het recht op de toeslag verdwijnt niet meteen als bijstandsgerechtigden in een zeer korte periode een zeer klein bedrag met werk verdienen. Dat staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Gemeenten kunnen nu een langdurigheidstoeslag van enkele honderden euro's per jaar geven aan bijstandsgerechtigden tussen de 23 en 65 jaar, die langer dan vijf jaar leven van een uitkering op bijstandsniveau en geen kans op een baan hebben. Het recht op de toeslag komt echter in het geding als bijstandsgerechtigden inkomsten uit arbeid ontvangen. Door het verrichten van betaald werk, lijken ze namelijk weer kans op een baan te hebben en verdwijnt daarmee formeel het recht op de toeslag. Dit kan ontmoedigend werken voor bijstandsgerechtigden die proberen weer aan de slag te komen. Daarom wil staatssecretaris Van Hoof, via een wijziging van de wet Werk en bijstand, gemeenten de ruimte bieden de toeslag te blijven betalen als er een zeer korte periode is gewerkt. De gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de bijstand, beslissen zelf over de individuele invulling van de regel.

bron:SZW