De VNG herkent zich in het beeld dat de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) schetst in zijn rapport Autonoom of automaat? over de autonome positie van gemeenten. De ROB uit stevige kritiek op de centralistische tendensen van het Rijk.

De vrijheid van gemeenten wordt steeds verder ingeperkt en het eigen inkomen van gemeenten is de kritische ondergrens gepasseerd. De ROB stelt onder meer dat gemeentelijke autonomie in de Grondwet moet worden vastgesteld en er een nieuw belastinggebied moet komen. De VNG is van mening dat Rijk en gemeenten de krachten moeten bundelen, maar twijfelt aan de intenties van het Rijk om de slechte verhouding tussen en Rijk en gemeenten te verbeteren.

Het rapport is in opdracht van de Tweede Kamer opgesteld.

bron:VNG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular