De afgelopen weken hebben de vakbonden actie gevoerd om hun eisen in het CAO-overleg kracht bij te zetten. Donderdag 9 juni zal er een landelijke manifestatie worden gehouden in Amsterdam. De bonden roepen hun leden op om daar naar toe te komen. De gemeentebestuurders zijn dinsdag en woensdag bijeen voor het jaarlijkse ledencongres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

In de media wordt melding gemaakt van een 24-uurs staking van al het gemeentepersoneel. Volgens berichten die wij ontvangen zal daar geen sprake van zijn. In geen gemeente zal het werk 24 uur stil worden gelegd, ook zullen de loketten gewoon open zijn. Wel zullen enkele uitvoerende diensten, met name in de grote steden, het werk neerleggen, onderbreken of zondagsdiensten draaien.

Het College voor Arbeidszaken van de VNG betreurt het dat de bonden deze weg kiezen. De kern van het conflict is dat de bonden al jaren weigeren te praten over een hervorming van het Functioneel Leeftijdsontslag voor brandweer- en ambulancepersoneel. Dit ondanks het feit dat er zwaarwegende gezondheidskundige, juridische en financiële redenen zijn om het huidige beleid te herzien.

Door de weigering van de vakbonden te praten over het FLO komen werkgevers in 2006 in grote problemen. De bonden houden zich ons inziens daarmee niet aan hun plicht tot open en reëel overleg.

De suggestie van de bonden, om het FLO uit de onderhandelingen te halen is een loos gebaar. We hebben dat bij vorige CAO onderhandelingen, waar het FLO ook al op de agenda stond, op hun verzoek gedaan. Zodra echter het onderwerp uit de CAO-besprekingen was gehaald, weigerden de bonden iedere verdere onderhandeling over dit onderwerp. Het afgelopen jaar hebben wij gedurende vele bijeenkomsten geprobeerd met de bonden te spreken over hervorming van het FLO. Telkens weer bleek dat de bonden niet mogen bewegen van hun achterban. Wij zijn er van overtuigd dat het daarom geen zin heeft, het FLO uit de onderhandelingen te halen. Ook dan zal dat direct leiden tot een weigering van de kant van de bonden om over dit onderwerp zaken te doen. En dat is iets wat de werkgevers zich met het oog op de wijzigingen van de wetgeving in 2006 niet meer kunnen veroorloven.

bron:VNG