De VNG Commissie Gemeentelijke Dienstverlening (Commissie Jorritsma) heeft op het VNG congres haar visie op gemeentelijke dienstverlening in 2015 gepresenteerd. Deze commissie, onder leiding van Annemarie Jorritsma heeft het statement geformuleerd dat 'Gemeenten binnen 10 jaar de poort tot de overheid zijn'.

 

Dit is geen eis maar een statement: Gemeenten willen deze positie gaan verdienen. Zij staan het dichtste bij burgers, bedrijven en instellingen. Dit maakt het voor burgers logisch om gemeenten als eerste aanspreekpunt te gebruiken. De burger staat dus centraal in de ambitie. Gemeenten moeten de komende de 10 jaar zo goed worden in dienstverlening dat het vanzelfsprekend wordt om frontoffice taken van de overheid bij gemeenten te beleggen. De gemeente kan de burger en bedrijf helpen ook als het gaat om een product of dienst van een andere overheid.

De commissie ziet de invoering van een landelijk dekkend stelsel van à©à©n centraal telefoonnummer per gemeente (in een herkenbare reeks) als een goede eerste stap. De invoering van à©à©n telefoonnummer vergt dat producten en diensten binnen gemeenten gebundeld worden. Als dit geregeld is, dan is de stap om daarna ook via andere kanalen (elektronisch en fysiek) de dienstverlening aan te bieden een stuk kleiner.

De VNG moet, samen met het rijk gaan zorgen dat er een nummerreeks beschikbaar komt en een gemengde groep gemeenten gaan samenstellen die aan de slag gaan met het ene telefoonnummer. Omdat het gaat om een overheidsbrede toegang zal samen met het Rijk opgetrokken moeten worden; alleen al om burgers de informatie van Postbus 51 via het centrale telefoonnummer te kunnen verstrekken.

VNG voorzitter Deetman is van mening dat de visie terecht aangeeft dat gemeenten een belangrijke functie te vervullen hebben als dienstverlener richting burgers en bedrijven. Het is een ambitieuze visie: gemeenten worden uitgedaagd om de dienstverlening in te vullen vanuit de logica van de klanten. Dit moet ertoe leiden dat de gemeente de toegang worden voor de hele overheidsdienstverlening. Daarnaast deed de voorzitter de toezegging dat de VNG zich gaat richten op de uitvoeringsagenda zoals deze door de commissie is opgesteld. De VNG stelt een model-kwaliteitshandvest op, introduceert een reeks van centrale gemeentelijke telefoonnummers en zorgt voor een kennisbank met gemeentelijke initiatieven op het VNG-net.

bron:VNG