Gemeenten blij met betere handhaving wet ruimtelijke ordeningDe Vereniging Nederlandse Ggemeenten(VNG) herkent de bevindingen uit de Landelijke rapportage VROM brede gemeenteonderzoeken 2003 2004 van de VROM Inspectie. Er is een duidelijke verbetering bij gemeenten ten opzichte van vorige jaren. In het kader van het strategisch thema "Sterke gemeenten voor een betere ruimte, onderdeel van de VNG Agenda 2005 is de VNG in februari 2005 gestart met het project handhaving. Met dit project streeft de VNG naar een hoogwaardige invulling van de gemeentelijke handhaving.

Op voornemen van de VNG en in samenspraak met de VROM-Inspectie, zal dit project zich richten op het verbeteren van de prestaties van de gemeenten op het terrein van handhaving. Tevens zal in dit project aandacht worden besteed aan de invulling van het tweedelijns toezicht door het rijk en de wijze waarop de gemeenteraad (door middel van horizontale verantwoording) kan bijdragen aan de handhaving op lokaal niveau. Bovendien werkt de VNG samen met de VROM-Inspectie in een project rond de gemeentelijke inrichtingen waarbij de gemeente zelf bevoegd gezag is.

bron:VNGComments are closed.
%d bloggers liken dit: