Cos Nederland presenteert vandaag, 7 november, de resultaten van haar lokale duurzaamheidsmeter op de conferentie "Duurzaamheid in uitvoering" te Amsterdam. Tijdens de conferentie ontvangt de gemeente Alkmaar, uit handen van de staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel, de derde prijs voor haar totale duurzaamheidsbeleid. Gemeenten uit de provincie Noord-Holland blijken vooral goed te scoren op het nemen van klimaatmaatregelen.

Brede deelname
In totaal zijn gegevens van 430 gemeenten (van de 467 in totaal) verzameld, hebben ruim 1200 ambtenaren en 80 lokale milieu en derde wereldorganisaties meegewerkt. Dit op basis van een geheel vrijwillig in te vullen vragenlijst die gemeenten en maatschappelijke organisaties toegestuurd kregen.

De gemeente Alkmaar scoort met een 8,1 (in rapportcijfers) de derde plaats. Alkmaar moet de gemeente Tilburg, winnaar met een ruime 9,1 en Delft, tweede, met een 8,7 voor laten gaan. Alkmaar laat de gemeente Breda, de winnaar van (drie!) eerdere duurzaamheidsmeters nipt achter zich.

390 gemeenten krijgen een onvoldoende
 De duurzaamheidsmeter 'meet' concrete beleidsinitiatieven. Er is gemeten op klimaat- en milieubeleid. Maar ook sociale en mondiale aspecten zijn gemeten evenals de duurzaamheidsprestaties van de gemeente als "ondernemer". Bijna alle vragen betreffen een beleidsthema waarop gemeenten volmondig 'ja' op zouden kunnen antwoorden. Zo kan een gemeente voor 100% groene stroom inkopen, van ervaringen van andere gemeenten gebruik maken door lid te zijn van een samenwerkingsverband, duurzaam inkopen als uitgangspunt nemen en geen FSC hout voor eigen bouw gebruiken. Uit de optelling van de scores blijkt een zeer groot deel (bijna 90%) van de gemeenten een 'onvoldoende' te halen. Dat komt vooral doordat gemeenten (en de gemeenteraden) nog onvoldoende gebruik maken van het brede aanbod aan beleidsopties en subsidiemogelijkheden. Ze spelen te weinig in op aangeboden voordelen en instapmogelijkheden. Raadsleden zijn veelal niet sterk betrokken bij duurzame ontwikkeling en weten ook zelf onvoldoende wat de mogelijkheden zijn voor een gemeente om zich sterk te maken op dit gebied.

Noord-Hollandse gemeenten vooral goed in klimaatbeleid
De gemeente Alkmaar is de meest duurzame gemeente van Noord-Holland en staat op de landelijke ranglijst met een 8,1 nummer drie! De gemeente scoort op alle thema's goed. Opvallend is dat Alkmaar sterk is op het gebied van 'duurzaam inkopen' en zich daarmee onderscheidt van andere koplopers in de provincie. Want ook Amstelveen (6,9), Heerhugowaard (6,8), Haarlem (6,3), Amsterdam (6,1),  Schagen (5,7) en Amsterdam Oud-Zuid (5,7) weten tot de kleine groep 'voldoendes' door te dringen. Opvallend is overigens dat het stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid veel investeert in duurzaam inkopen en groenbeleid. Naast Alkmaar is dat de enige 'gemeente' die voor dat deel een voldoende haalt. Het sterke 'klimaatbeleid' in Noord-Holland valt ook op. Veel gemeenten halen hier een voldoende, hoewel weinig gemeenten tot de top behoren. Het provinciaal beleid op het gebied van klimaat lijkt hier rendement te halen, net als dat in de provincie Noord-Brabant het geval is.

Hoe scoort mijn gemeente?
Zeer veel Noord-Hollandse gemeenten namen deel aan de Lokale Duurzaamheidsmeter. COS Noord-Holland uit Alkmaar stond dan ook aan de wieg van dit meetinstrument. Op www.duurzaamheidsmeter.nl  kan iedereen kijken welke vragen er aan de gemeenten gesteld zijn en hoe zijn gemeente scoort. Resultaten van de meting kunnen per provincie, per gemeente en zelfs per vraag bekeken worden.

bron:COS