Vanaf 2006 mogen gemeenten zelf beslissen wie ze inschakelen om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen. Gemeenten zijn dan niet meer verplicht om een deel van het budget bij reïntegratiebedrijven te besteden.

Met dit besluit komt het kabinet tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Voor de Tweede Kamer woog zwaar dat gemeenten financieel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand. Daaronder valt ook de taak bijstandsgerechtigden naar de arbeidsmarkt te begeleiden.

De huidige verplichting om het budget gedeeltelijk te besteden bij commerciële reïntegratiebedrijven, past niet bij het financiële risico dat gemeenten dragen. Daarom kunnen gemeenten er straks ook voor kiezen zelf reïntegratietaken uit te voeren.

Het UWV blijft wel verplicht om gespecialiseerde bedrijven in te schakelen voor de reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. Het UWV draagt namelijk geen financieel risico voor de betaling van uitkeringen.

bron:RVD