Het beleid voor het oplossen van de problematiek van permanente bewoning van
recreatiewoningen van minister Dekker (VROM) leidt tot duidelijkheid voor bewoners. Van de gemeenten waar recreatiewoningen staan heeft 83% een keuze gemaakt hoe zij omgaan met de problematiek. Gemeenten die nog geen keuze hebben gemaakt zijn voornamelijk gemeenten waar een zeer klein aantal recreatiewoningen staat of waar permanente bewoning niet voorkomt. Dat blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie in 2005 dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Mede door het beleid van minister Dekker maken gemeenten serieus werk van de aanpak en inventarisatie van het probleem. Nu pas is duidelijk dat in Nederland circa 80.000 recreatiewoningen zijn en dat hiervan 19% permanent wordt bewoond. Dekker gaf gemeenten in 2003 de keuze: legaliseren, handhaven of het afgeven van persoonsgebonden beschikkingen. In gemeenten waar níet aantoonbaar helder en consequent is gehandhaafd, kunnen ook (vervroegd) gepensioneerden in aanmerking komen voor een gedoogbeschikking.
Bijna de helft van de gemeenten kiest (ook) voor afgifte van persoonsgebonden beschikkingen. Ten opzichte van 2004 is dit meer dan een verdubbeling. Hoewel 70% van de gemeenten kiest voor handhaving, is dit maar voor 28% het enige instrument. In 18% van de gemeenten is - voor een deel naast handhaving en beschikkingen - gekozen voor legalisatie. Dit toont aan dat gemeenten goed gebruik maken van het geboden instrumentarium. Gemeenten die nog geen beleidskeuze hebben gemaakt of dit hun inwoners nog niet kenbaar hebben gemaakt, worden hierop door de VROM-Inspectie aangesproken.
bron:VROM