Gemeenten moeten met een beter hulpaanbod komen voor kinderen van ouders die gaan scheiden, vindt staatssecretaris Ross. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ‘echtscheidingsgerelateerde’ hulp aan kinderen thuishoort in het preventieve jeugdbeleid dat aan gemeenten is gedelegeerd. Nu hebben maar enkele gemeenten een dergelijk hulpaanbod dat zich speciaal op kinderen richt. Bovendien is de hulp te versnipperd.

Ross wil niet dat gemeenten aparte projecten of instanties gaan inrichten voor kinderen van gescheiden ouders. Wel wil ze dat hulpverleners gedrags- en opvoedingsproblemen eerder signaleren, dat ze sneller ingrijpen en beter samenwerken om kinderen met problemen op te vangen.

Jaarlijks maken ruim 50.000 kinderen een scheiding mee. ‘Onderzoek wijst uit dat een moeilijk verlopende scheiding waarbij veel conflicten spelen nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van een kind kan hebben’, aldus Ross. ‘Ik constateer verder dat veel kinderen die gebruik maken van de jeugdzorg afkomstig zijn uit eenoudergezinnen. Dit zijn belangrijke signalen.’

bron:VWS