Minister Dekker (VROM) roept gemeenten op hun gegevens te controleren op illegale bewoning, zoals bewoning door illegalen en illegale onderhuur. Als particuliere verhuurders hierom vragen, wil de minister dat gemeenten het woningbestand van die verhuurders langs de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) leggen. Zij benadrukt hierbij het belang van een zorgvuldige registratie van gegevens over personen, adressen en woningen. De minister schrijft dit aan gemeenten.

Particuliere verhuurders

Voor de aanpak van illegale bewoning wordt onder andere gebruik gemaakt van de GBA. Vanwege privacybescherming mogen gemeenten echter niet zomaar persoonsgegevens uit de GBA verstrekken aan particuliere organisaties. De Wet GBA biedt wel mogelijkheden om als gemeente door het instelen van een verordening gegevens te verstrekken aan woningcorporaties. In verband met de Europese Richtlijn voor de bescherming van persoonsgegevens kunnen particuliere verhuurders geen gegevens verstrekt krijgen uit de GBA. Gemeenten kunnen wel zelf de gegevens van particuliere verhuurders vergelijken met de gegevens uit de GBA.

Zorgvuldige registratie

Een probleem bij bestrijding van illegale bewoning is vervuiling van de GBA, vooral veroorzaakt doordat bewoners zich niet per sà© moedwillig bij een verhuizing niet inschrijven op het juiste adres. Gemeenten kunnen diverse instrumenten inzetten om inschrijving op een bepaald adres zoveel mogelijk te verifiëren. Bij twijfel kan een gemeente de burger om bewijsstukken vragen, bijvoorbeeld een huur- of koopcontract, een verklaring van de verhuurder of van de hoofdbewoner van de woning. Gemeenten kunnen ook vergelijkingen maken met gegevens uit andere bestanden, zoals eigen woningregistraties of bestanden van woningcorporaties of particuliere verhuurders. Daarnaast kunnen gemeenten altijd een adres ter plekke controleren. Gemeentelijke diensten moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de gegevenshuishouding van een gemeente zoveel mogelijk overeenkomt met de werkelijkheid. Daarvoor is het noodzakelijk dat zij gebruik maken van de GBA en geconstateerde afwijkingen doorgeven aan de GBA.

bron:VROM