Minister Pechtold (BZK) en minister Zalm (Financiën) willen dat gemeenten meer aandacht besteden aan de vermindering van de bureaucratie. Dat geldt voor de administratieve lasten van zowel burgers als bedrijven. De ministers Pechtold en Zalm roepen de nieuwe colleges van burgemeester en wethouders op de vermindering van de bureaucratie op te nemen in hun programma's.
Onderzoek partijprogramma's
Pechtold heeft onderzoek laten doen naar de programma's van politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit blijkt dat niet alle partijen specifieke aandacht hebben voor het verminderen van bureaucratie voor zowel burgers als bedrijven. Als dat wel het geval is, gaat het vooral om lastenvermindering voor bedrijven. De bewindslieden roepen de nieuwe colleges op ook aandacht te besteden aan een betere dienstverlening aan burgers.
Eén loket
Uit het onderzoek blijkt verder dat het streven naar één loket voor burgers en bedrijven een van de belangrijkste voornemens van politieke partijen is. Een combinatie van dienstverlening via internet, telefoon en fysieke loketten moet de wachtrijen verminderen. Ook het verminderen van de noodzaak om vergunningen aan te vragen, scoort goed bij de politieke partijen.
Voorbeelden
Volgens Pechtold en Zalm is op lokaal niveau meer mogelijk dan gemeenten vaak denken. Voorbeelden daarvan zijn:
-in kaart brengen van de lasten van burgers en bedrijven;
-(versneld) invoeren van elektronische dienstverlening voor vergunningen, uitkeringen en subsidies;
-eenmalig laten verstrekken van persoonlijke basisgegevens;
-overbodige informatieverplichtingen en uitvoeringshandelingen schrappen.
Bijeenkomst
Op 20 maart hield het kabinet een speciale bijeenkomst over regeldruk. Burgers en ondernemers blijken nog niet tevreden te zijn met de cijfermatige vermindering van de administratieve lasten. Daarom wil het kabinet extra maatregelen nemen die de regeldruk merkbaar verminderen. Het kabinet constateerde tijdens de sessie ook dat meer aandacht voor de vermindering van regeldruk bij de medeoverheden wenselijk is.
bron:BZK