Gemeenten mogen bijstandsgerechtigden die weinig kans op werk hebben, verplichten een terugkeerbaan aan te nemen. Zij kunnen dan twee jaar met behoud van uitkering werken aan hun terugkeer naar de arbeidsmarkt. Dit staat in een wetsvoorstel dat staatssecretaris Van Hoof (SZW) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.De regering moet dus afwachten of de Tweede Kamer het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen van november wil behandelen. De terugkeerbanen zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die bijvoorbeeld door persoonlijke belemmeringen weinig kans hebben om zelfstandig een baan te vinden.

Reïntegratie
Een terugkeerbaan hoeft niet direct te leiden tot werk. De volgende stap kan ook een leerwerktraject, scholing, taalcursussen, bemiddeling of sollicitatietraining zijn. Bijstandsgerechtigden houden tijdens een terugkeerbaan hun uitkering en krijgen dus geen loon. Zij kunnen in een terugkeerbaan werken bij zowel gemeentelijke instellingen als bij bedrijven. Gemeenten mogen hiervoor een vergoeding vragen van werkgevers. Gemeenten bepalen wie voor een terugkeerbaan in aanmerking komt en welke werkzaamheden de bijstandsgerechtigde mag doen. Zij mogen bijstandsgerechtigden die weigeren mee te werken, korten op hun uitkering.

Maximaal twee jaar
Een terugkeerbaan duurt maximaal twee jaar. Gemeenten bekijken in die tijd regelmatig hoe de bijstandsgerechtigde functioneert en of een terugkeerbaan nog wel de juiste weg naar werk is.

Bron:SZW