De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) stapt naar de rechter om afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (ozb) te voorkomen. Dat heeft de VNG donderdag besloten tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering die gericht was tegen het kabinetsbeleid.

De resolutie 'Laat de gemeenten hun werk doen' werd vrijwel unaniem aangenomen. Hierin verzetten de lokale overheden zich tegen de centralisatie van de politie - waarover het kabinet zich vrijdag uitspreekt - en tegen het 'dichtregelen' van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar vooral de inperking van het eigen belastinggebied per 1 januari 2006, waarmee de Tweede Kamer al akkoord is, ligt de gemeenten zwaar op de maag. Daarom roepen ze de Eerste Kamer op om niet in te stemmen met het wetsvoorstel.

Bovendien hebben ze nu zelfs besloten om juridische stappen te ondernemen tegen afschaffing van het gebruikersdeel van de ozb. Zij vinden dat dit niet mag geschieden zonder gelijktijdige besluitvorming over een nieuw lokaal belastinggebied. Op voorstel van de gemeente Doetinchem gaat de VNG het kabinetsplan door de rechter laten toetsen aan het Europees Handvest voor de lokale autonomie. Ook als er sprake is van strijdigheid met andere (inter)nationale wet- en regelgeving zal de VNG naar de rechter stappen.

bron:VNG