Vandaag heeft minister Remkes het eerste exemplaar van de handreiking 'Terrorismebestrijding op lokaal niveau' overhandigd aan burgemeester Pop van de gemeente Haarlem, tevens voorzitter van de VNG-commissie Veiligheid. Dit is gebeurd op het Symposium 'Terrorismebestrijding op lokaal niveau' dat vandaag plaatsvindt in Den Haag. Doel van dit symposium is om gemeenten concrete aanknopingspunten te bieden om het beleid van terrorismebestrijding vorm te geven op lokaal niveau. In de handreiking komen thema's aan de orde als het in kaart brengen van radicaliseringproblematiek, het signaleren van voorbereidingshandelingen en hoe om te gaan met maatschappelijke onrust.

De handreiking 'Terrorismebestrijding op lokaal niveau' maakt deel uit van de landelijke campagne 'Nederland tegen terrorisme' die eerder deze week van start ging. Deze campagne is erop gericht dat iedereen in Nederland weet wat de overheid doet aan terrorismebestrijding en weet wat men zelf kan doen om de kans op een aanslag zo klein mogelijk te maken. Hierbij past ook het aanbieden van deze handreiking aan gemeenten, zodat ook zij op lokaal niveau hun bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen terrorisme.
 
bron:BZK