De Vereniging Nederlandse Gemeenten(VNG) is verbijsterd dat de rijksoverheid op basis van onjuiste gegevens gemeenten aan de schandpaal nagelt. Minister Zalm van Financiën beticht gemeenten van wangedrag zonder de feiten te checken. De gemeenten verdienen publieke excuses van het kabinet, aldus de VNG. Minister Zalm van Financiën riep de burgers gisteren op in 74 gemeenten de OZB niet te betalen omdat de heffing te hoog zou zijn. Even later werd een lijst met 62 'boosdoeners'gepubliceerd. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze gemeenten afgelopen vrijdag mede namens de Minister van Financiën een brief gezonden, een brief die men dus pas kon lezen nadat de ministers de publiciteit hadden gezocht.

De VNG constateert wederom dat de discussie over gemeentelijke belastingen op basis van emoties en verkeerde feiten wordt gevoerd. Zowel uit eigen onderzoek van de VNG als uit onderzoek van de universiteit van Groningen blijkt het volgende: In een aantal gevallen is er geen enkele aanleiding om gemeenten op de lijst te plaatsen, BZK zit fout. Een aantal andere gemeenten staat ten onrechte op de lijst omdat zij van de provincie toestemming hebben gekregen voor de gewraakte tariefsverhoging. Voor de verzamelde detailgegevens zie www.vng.nl en www.coelo.nl.; in de rest van de gevallen zit het in minieme afrondingsverschillen. Het Ministerie van BZK heeft desgevraagd niet eerder willen aangeven op welke wijze moet worden afgerond. Wel heeft het departement op zijn internetsite, gebaseerd op rekenkundige afrondingsregels maximale tarieven gepubliceerd. Hierop hebben gemeenten hun  tarieven gebaseerd. De gemeenten krijgen kennelijk achteraf te maken met een andere opvatting van het ministerie.
Kortom: de betrokken bewindslieden kennen de relevante cijfers niet en handelen op onwaardige wijze door een storm in een glas water te creëren die niet alleen veel onnodige commotie en kosten veroorzaakt, maar ook vooroordelen over gemeenten en gemeentelijke belastingen in het bijzonder voedt. Ook schaden ongefundeerde oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid het aanzien van de overheid als geheel. Daarom verwacht de VNG excuses van het kabinet.
Na het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZG treft deze gemeentelijke belasting vooral de rijken. Het is duidelijk dat de beide VVD ministers in de eerste plaats de rijke inwoners van Nederland oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. In veel gemeenten is men nu bang dat krakers de oproep van de VVD ministers aangrijpen om leegstaand onroerend goed tot woningen om te vormen, ook zonder toestemming van de eigenaren die weigeren OZB te betalen.
bron:VNG