Meer dan de helft van alle Nederlandse gemeenten wil hulp bij lastenvermindering voor vrijwilligersorganisaties, zo blijkt uit een onderzoek dat CIVIQ, instituut vrijwillige inzet, heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Het gaat hier dan voornamelijk om lokale regelgeving die het de vrijwilligersorganisaties onnodig moeilijk maakt. Landelijk staat het verminderen van de lastendruk nu volop in de belangstelling, terwijl een groot deel van die druk lokaal weggenomen kan worden.

In het Catshuisoverleg van 20 maart heeft de regering nieuwe doelen gesteld voor het verminderen van administratieve lasten. Het zijn echter met name lokale regelingen die problemen veroorzaken bij vrijwilligersorganisaties. Vergunningen voor gebouwen en terreinen, legeskosten, evenementen, vrijwilligersvergoedingen; overal hebben gemeenten speciale en lokaal afwijkende regels voor. Een kleine zestig procent van deze gemeenten zou, om de hieruit voortkomende lasten te verminderen, gebruik maken van een eventuelehelpdesk, 64 procent vraagt om goede voorbeelden uit andere gemeenten. Ook is er animo om onderling kennis en ervaring te delen.
CIVIQ-adviseur Matthijs Terpstra ziet dat lokale overheden, in navolging van het rijk, serieus aan de slag willen met lastenvermindering. Terpstra: 'Het rijk doet op landelijk niveau veel aan lastenverlichting voor het vrijwilligerswerk. Zo is er onder meer een helpdesk om vrijwilligersorganisaties te helpen met problemen rond wet- en regelgeving.'
Voor gemeenten gaat het rijk nog dit jaar adviseurs inzetten om hen te helpen bij hun vrijwilligerswerkbeleid. Deze adviseurs kunnen dus ook adviseren over lastige wet- en regelgeving en gaan op pad met goede voorbeelden uit andere gemeenten. Terpstra: 'Bij gemeenten is de tijd er rijp voor.'
bron:Civiq