Sommige gemeenten ondersteunen bijstandsgerechtigden meer dan andere gemeenten met het aanbieden van een traject dat hen kan helpen aan het werk te komen. De andere gemeenten doen dat minder en ook minder vaak voor de grote groep mensen die weinig kansen heeft om zelf aan het werk te komen. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van de Inspectie Werk en Inkomen bij acht gemeenten, waarvan vandaag het rapport is gepubliceerd: 'Kiezen à©n delen; de selectie door gemeenten voor reïntegratietrajecten, casestudies bij acht gemeenten'.

Gemeenten kunnen bij de uitvoering van de Wet werk en bijstand zelf bepalen hoe zij hun reïntegratiebeleid vormgeven. De acht onderzochte gemeenten willen alle bijstandsgerechtigden aan het werk helpen, maar ze geven daarbij vooral voorrang aan mensen die net een uitkering hebben aangevraagd en aan jongeren. Twee van die gemeenten slagen er niet alleen in om meer trajecten aan te bieden, maar dat ook te doen voor de mensen die weinig kans hebben om zelf aan het werk te komen. Die gemeenten hebben een aanpak waarbij zij de kansen en belemmeringen van de bijstandsgerechtigde goed in beeld brengen en minder vaak mensen volledig ontheffen van hun plicht om alles te doen om zelf aan het werk te komen. Ook worden in deze gemeenten de casemanagers aangemoedigd om niemand aan de kant te laten staan. Financiële beperkingen bij de gemeenten bieden geen verklaring voor de verschillen.

Gemeenten schatten zelf in, dat ongeveer de helft van alle bijstandsgerechtigden weinig kansen heeft om aan het werk te komen. Het gaat om een grote groep, ruwweg 160.000 mensen. Als deze mensen niet de steun krijgen die hen helpt om hun kansen optimaal te benutten, bestaat het risico dat zij ook in een gunstiger economisch klimaat weinig kans maken om aan het werk te komen. De inspectie wil met dit onderzoek gemeenten aanknopingspunten geven voor verbetering. De uitkomsten van het onderzoek zijn representatief voor de acht onderzochte gemeenten. Het onderzoek geeft een indicatief beeld van de selectie van bijstandsgerechtigden door gemeenten in Nederland .

bron:IWI