PvdA partijvoorzitter Ruud Koole was op 17 september à©à©n van de vele sprekers op de manifestatie van het Landelijk Actiecomità© genoeg is genoeg op de Dam in Amsterdam. Hij bekritiseerde de domme daadkracht van het kabinet en pleitte voor een hechte en tolerante samenleving.

Het Landelijk Actiecomità© Genoeg is Genoeg organiseerde de manifestatie om het ongenoegen over het kabinetsbeleid kenbaar maken en zo werken aan een vreedzaam en verenigd Nederland. Voor gelijke grondrechten in een democratische rechtsstaat. Tegen racisme, extremisme, discriminatie en uitsluiting.

Koole pleitte voor een samenleving waarin verschillende bevolkingsgroepen niet langs elkaar maar met elkaar leven. Die samenleving dreigt steeds verder uit het zicht te raken als we ons niet sterk verzetten tegen de verharding van het klimaat in Nederland.

Als we ons allemaal inzetten voor een fatsoenlijke samenleving dan kan die er ook komen. Maar dan moeten we wel af van het huidige kabinet. Dit kabinet wil graag daadkrachtig zijn, maar doet dat op een manier die de onzekerheid alleen maar vergoot en de integratie van immigranten alleen maar bemoeilijkt. Een minister die bevolkingsgroepen stigmatiseert door hen bijvoorbeeld een lagere tolerantie-grens toe te dichten. Schandalig, aldus Koole.

Volgens Koole is het nodig dat we uitstralen dat iedereen die legaal in Nederland verblijft hier ook welkom is. Dat de 26.000 asielzoekers die hier onder de oude wet zijn gekomen en geen crimineel verleden hebben een specifiek pardon krijgen. Dat er genoeg cursussen zijn voor immigranten om Nederlands te leren. We moeten hard inzetten op goed onderwijs en stadsvernieuwing, zodat niemand structureel in achterstandsposities verkeert en discriminatie op de arbeidsmarkt en in het uitgaansleven aanpakken.

De manifestatie trok enkele duizenden bezoekers. De actie voor verdraagzaamheid was georganiseerd door 32 organisaties van minderheden. Volgens hen voelen veel allochtonen zich in Nederland niet meer thuis, omdat de islam en terrorisme steeds vaker in à©à©n adem worden genoemd. Ook vinden ze de toon van het kabinet te negatief.

bron:PvdA