De NVM en twee zelfstandige makelaars hebben in kort geding gevraagd de website zoekallehuizen (ZAH) uit de lucht te halen. Deze website zou een inbreuk maken op de auteurs- en de databankrechten van bij de NVM aangesloten makelaars. Bij vonnis van 16 maart jl. heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank Arnhem die vordering afgewezen. Tegen dat vonnis is de NVM in hoger beroep gekomen. Het gerechtshof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

Motivering
ZAH verzamelt gegevens van de woningen die te koop staan op de websites van makelaars in Nederland. Op die manier bevat de website ZAH een groot deel van het landelijke woningaanbod. Wanneer een bezoeker van de site op de gegevens van een woning klikt, wordt hij via een link doorverwezen naar de website van de makelaar die de woning aanbiedt.

Het hof oordeelt dat er bij die handelwijze geen sprake is van een inbreuk op de auteurs- en databankrechten van de makelaars. De stelling van NVM dat de verzameling van woninggegevens op de website van een afzonderlijke makelaar valt onder bescherming van de Databankenwet, wordt niet gevolgd. Er wordt niet voldaan aan de wettelijke voorwaarden daarvoor, namelijk het doen van substantiële investeringen in de verkrijging, de controle of de presentatie van de databank. Het overnemen van een foto van een ten verkoop aangeboden woning en een korte omschrijving daarvan vormen ook geen inbreuk op het auteursrecht van de makelaar van wiens website deze informatie wordt "geplukt".
Ook wordt niet onrechtmatig gehandeld door iedere nacht gegevens van websites van makelaars te kopiëren, nu niet aannemelijk is dat deze websites daardoor onevenredig zwaar worden belast.

Bron: Gerechtshof Arnhem