In 2010 nemen het gerechtshof en ressortsparket Amsterdam hun intrek in de nieuw te bouwen huisvesting op het Wester-IJdock. De huidige onderkomens van het gerechtshof en het ressortsparket voldoen niet meer aan de eisen. Onderhoud en renovatie van de in gebruik zijnde panden is niet rendabel. Na uitvoerige analyse van de huisvestingsopties kiezen beide organisaties, daarbij geadviseerd door de Rijksgebouwendienst, voor 23.900 m2 nieuwbouw aan de Amsterdamse IJ-oevers.

Sinds 2002 zijn het gerechtshof en het ressortsparket ondergebracht op verschillende locaties in de Amsterdamse binnenstad: een deel aan de Prinsengracht, een ander deel in het voormalige HES-gebouw aan het Raamplein. In 2004 is ook een pand in de Gravenstraat in gebruik genomen. De totale behuizing laat te wensen over in termen van grootte en uitbreidingsmogelijkheden, functionaliteit en herkenbaarheid. Dit heeft geleid tot onderzoek naar en analyse van bestaande en nieuwe huisvestingsmogelijkheden. Gebaseerd op de Functionele Eisen van Gerechtsgebouwen (FEG) van het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak zijn uitgangspunten voor huisvesting benoemd. De FEG stelt onder andere dat huisvesting van de rechterlijke macht in een stadsactiviteitencentrum hoort te liggen. De locatie moet voldoende uitbreidingsmogelijkheden hebben, gelet op eventuele groei van de beide organisaties. Goede bereikbaarheid van het gebouw is ook een vereiste.

Op zoek naar huisvestingsoplossingen hebben de Rijksgebouwendienst, het hof en het ressortsparket gezamenlijk een intensief vergelijkingstraject van locaties en projecten doorlopen.
In april 2005 vroegen zij twee marktpartijen, William Properties voor het Wester-IJdock en Bouwfonds MAB voor het Oosterdokseiland, om in onderlinge competitie mee te doen aan een aanbieding voor nieuwe huisvesting. Beide deelnemers presenteerden hun resultaten onlangs aan vertegenwoordigers van het gerechtshof, het ressortsparket, de Raad voor de rechtspraak, het Parket-generaal en de Rijksgebouwendienst. Op basis van de gepresenteerde aanbiedingen is besloten voor de locatie Wester-IJdock. Doorslaggevend was het feit dat William Properties de economisch meest gunstige aanbieding doet aan de Nederlandse Staat.

De nieuwe huisvesting komt te liggen aan de westerlijkelijke zijde van het Wester-IJdock. Dit is een nog aan te leggen eiland aan de zuidelijke IJ-oever, ten westen van het Centraal Station van Amsterdam. Het gebied wordt verder voorzien van hotelaccommodatie, kantoren, woningen en een zogenoemde stedelijke plint met commerciële functies en ontspanningscentra. 

bron:Rechtbank Amsterdam

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular