Het arrest van het Gerechtshof in Amsterdam uit april 2004, dat ertoe leidde dat de bouwwerkzaamheden rond het AZ-stadion moesten worden stilgelegd, is vandaag vernietigd. De Hoge Raad onderschrijft hiermee de opvattingen van de gemeente Alkmaar en de Advocaat-Generaal, de belangrijkste adviseur van de Hoge Raad. Wethouder Van Vliet reageert verheugd op de uitspraak, maar is niet verrast.

De Hoge Raad stelt dat het Gerechtshof eerst had moeten onderzoeken of aan alle facetten van de definitie "steun­maatregelen" voldaan was. Een ander Gerechtshof krijgt nu de opdracht alsnog te toetsen of er sprake was van ongeoorloofde staatssteun in de eerste overeenkomsten uit 2001 tussen gemeente en de projectontwikkelaar.

Het Gerechtshof had niet mogen stellen dat uitvoering van de overeenkomsten moet worden opgeschort zodra de Europese Commissie een officieel onderzoek opent, zo valt te lezen in de uitspraak. Dat had het Hof slechts kunnen doen als zij eerst tot de slotsom was gekomen dat er werkelijk sprake was van ongeoorloofde staatssteun. Die toetsing heeft het Gerechtshof Amsterdam echter achterwege gelaten.

Uit de uitspraak blijkt dat de Hoge Raad de gemeente Alkmaar steunt in haar opvatting dat het Gerechtshof niet goed onderzocht heeft of de gemeente de procedures zorgvuldig heeft gevoerd. De gemeente is van meet af aan van oordeel dat ze nimmer staatssteun aan de projectontwikkelaar of aan AZ heeft verleend.

In zoveel woorden houdt de uitspraak in dat het Gerechtshof Amsterdam niet zonder meer de uitvoering van de package deal voor het stadioncomplex AZ had mogen opschorten zonder eerst, aan de hand van relevante Europese regelgeving, inhoudelijk te toetsen of er al dan niet sprake was van staatssteun. Het is juist deze toetsing die het Gerechtshof achterwege gelaten heeft.

Volgens het nu vernietigde arrest van het Gerechtshof moesten de projectontwikkelaar en de gemeente Alkmaar wachten op uitspraken van de Europese Commissie over vermeende ongeoorloofde staatssteun door de gemeente Alkmaar. Inmiddels is de betwiste package deal waarover deze procedure handelt van de baan. Op basis van nieuwe overeenkomsten wordt momenteel het nieuwe AZ-stadion gebouwd. Niettemin voelt de gemeente Alkmaar zich gesterkt in haar opvattingen door de uitspraak van de Hoge Raad.

Wethouder Van Vliet is verheugd over de uitspraak van de Hoge Raad: "Deze uitspraak bevestigt ons standpunt dat we als gemeente heel zorgvuldig hebben gehandeld. In juni bleek de Advocaat-Generaal, belangrijkste adviseur van de Hoge Raad, de opvatting van de gemeente al te delen. Nu staat vast dat de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, die de bouw van het AZ-stadion tegenhield, een misser was. Binnen niet al te lange tijd zal volgens mij onomstotelijk vaststaan dat ook de oude overeenkomsten uit 2001 vanaf het begin hebben gedeugd."

bron:Gemeente Alkmaar