Geringe stijging resultaat Schuitema eerste halfjaarSchuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten over het eerste
halfjaar 2005 bekend gemaakt.Dat was EUR 29,8 miljoen

Commentaar directievoorzitter drs. J.G.B. Brouwer: Schuitema heeft over het eerste halfjaar een geringe winststijging geboekt (+ 3,0%). Het jaar 2005 wordt tot nu toe gekenmerkt door meer uitgaven voor commerciële activiteiten, maar deze worden gecompenseerd door verdere besparingen in de logistieke operatie. In een krimpende markt met keiharde concurrentie vinden wij dat een goede prestatie.

Resultaten en balans eerste halfjaar
Het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2005 bedraagt EUR 50,5 mln. tegenover EUR 50,8 mln. in het eerste halfjaar 2004. Het netto resultaat over het eerste halfjaar stijgt van EUR 28,9 mln. in 2004 naar EUR 29,8 mln. in 2005. De winst per aandeel in het eerste halfjaar 2005 bedraagt EUR 0,85 per aandeel (2004: EUR 0,83 ).

In het eerste halfjaar 2005 heeft Schuitema EUR 47 miljoen geïnvesteerd, tegenover
EUR 52 miljoen in hetzelfde halfjaar 2004. Deze investeringen betreffen investeringen in materiële vaste activa (EUR 26 mln.), immateriële vaste activa (EUR 12 mln.) en financiële vaste activa (EUR 9 mln.).

In mei 2005 heeft Schuitema zijn korte en lange termijn schulden geherfinancierd. Dit
heeft geleid tot een verlaging van de kortlopende schulden en een stijging van de
langlopende schulden. De solvabiliteit neemt toe van  26,3 % ultimo 2004 naar 27,6 % in 2005.

Omzet en marktaandeel
De detailhandelsomzet steeg met 0,7% naar 2.098 miljoen euro in het eerste halfjaar 2005. Het marktaandeel steeg naar 14,9% in het eerste halfjaar (AC Nielsen).

Vooruitzichten
Zoals bij de publicatie van de jaarcijfers is aangegeven, zijn de financiële
consequenties van de huidige marktsituatie thans niet goed in te schatten. Dientengevolge is besloten voor het jaar 2005 af te zien van het geven van een winstverwachting.

bron:SchuitemaComments are closed.
%d bloggers liken dit: