"De BVD heeft mij dertig jaar lang geterroriseerd", zegt voormalig Urenco-medewerker Frits Veerman. Deze klokkenluider vindt nu (eindelijk) gehoor bij de SP in de Tweede Kamer en de Amsterdamse advocaat mr. Pim de Vos. Veerman ontmaskerde de Pakistaanse atoommisdadiger Dr. Abdul Kahn. Veerman eist - gesteund door onthulling van Ruud Lubbers - rehabilitatie van de Nederlandse staat, meldt Must Magazine dat vanaf vrijdag overal te koop is.

"De deksel moet nu van de beerput. Veerman is stuk gemaakt omdat hij weigerde te zwijgen over de misdaden van Kahn en de Staat", concludeert de SP in Must Magazine dat ook andere deskundigen aan het woord laat. Khan heeft atoomgeheimen ontvreemd bij atoomverrijkingsfabriek Urenco in Almelo in de tijd dat hij collega à©n vriend was van Veerman. Kahn is daarvoor in Nederland veroordeeld, maar heeft nooit zijn straf uitgezeten en kon zich in Nederland als vrij man bewegen.  Deze geleerde wordt beschouwd als de man die Pakistan aan een atoombom - en daarmee aan een massavernietigingswapen - heeft geholpen. Hij zou deze technologie ook hebben geleverd aan Libië en Iran en verdiende daar miljoenen mee.

Lubbers' onthulling
De schellen vielen Veerman van de ogen toen premier Ruud Lubbers erkende dat de CIA Nederlandse  regering  medewerking vroeg om Kahn bewust vrij te laten rondlopen. Van dit hoge politieke spel is Veerman de dupe geworden. Het artikel in Must Magazine is mede aanleiding voor een plenair debat dat volgende week in Tweede Kamer wordt gehouden. Daarin zullen het zoekraken van het strafdossier-Khan, het vrijgegeven rapport van de ambtelijke onderzoekcommissie Bos en de uitzending van Zembla van 7 november jl. centraal staan. De commissie Bos deed in 1979 onderzoek naar de activiteiten van Kahn in ons land, illegale uitvoer van uranium en mogelijk schendingen van geheimhouding op Ultra Centrifuge-technologie.

In Must Magazine vertelt Frits Veerman exclusief de meest schrijnende details over wat hem is aangedaan. Zo werd hij geïntimideerd in de Bijlmer-bajes en zijn gezinsleven ontregeld door achtervolgingen van de BVD.

Bron: Must Magazine